informacje

Telefonia IP
Wideokonferencja
Wideokonferencja
Komunikacja
Komunikacja
Telefon IP
Czat

dlaczego nowoczesne technologie

  • 95% firm z grupy Fortune 500 korzysta z systemów zunifikowanej komunikacji Cisco
  • Sprawdzona platrofma - Cisco liderem na rynku telefonii IP - 70 milionów telefonów IP Cisco sprzedanych na świecie
  • 1 milion systemów Cisco TelePresence na świecie
  • Usprawnienie komunikacji - jeden spójny system, który obejmuje telefonię, wideo, contact center oraz nowe kanały komunikacji jak czat
  • System oparty o uznane standardy rynkowe
  • Elastyczna komunikacja - wsparcie dla wielu platform mobilnych, łatwa rozbudowa
  • Obniżenie kosztów utrzymania systemu - scentralizowane zarządzanie
  • Stabliność i niezawodność - pełna odpowiedzialność jednego producenta

Kontakt