informacje

Telefon IP
Czat

Chat

Komunikacja jeszcze nigdy wcześniej nie była tak łatwa i przyjemna jak teraz. Cisco Jabber daje możliwość komunikacji użytkownikom rozproszonym po całym świecie, za pomocą różnych urządzeń. Do dyspozycji są wiadomości głosowe, rozmowa wideo, udostępnianie pulpitów i tworzenie wideokonferencji.

Korzyści

Korzyści z zastosowania Zintegrowanego Rozwiązania Telekomunikacyjnego:

 • obniżenie kosztów budowy i utrzymania sieci teleinformatycznej w firmie (zamiast dwóch odrębnych sieci, budujemy tylko jedną – komputerową)
 • obniżenie kosztów związanych z ujednoliceniem infrastruktury teleinformatycznej (nie ma potrzeby zatrudniania oddzielnych specjalistów od telefonii i sieci komputerowej)
 • obniżenie kosztów rozmów telefonicznych, gdyż rozmowy pomiędzy oddziałami, nawet w odległych lokalizacjach, prowadzone będą za darmo, natomiast koszt komunikacji ze światem zewnętrznym można znacznie obniżyć, korzystając z usług operatorów VoIP
 • zapewnienie mobilności pracowników poprzez ułatwienie przenoszenia numerów telefonicznych wewnątrz firmy
 • automatyczne tworzenie i utrzymywanie firmowej książki telefonicznej – koniec z notesami, papierowymi spisami itp.
 • łatwość integracji głosu i obrazu – już proste dołożenie kamery do komputera umożliwia tworzenie wideokonferencji punkt-punkt
 • indywidualne skrzynki poczty głosowej dla wybranych pracowników, ułatwiające przekazywanie wiadomości
 • zautomatyzowanie i uproszczenie przekazywania informacji z aplikacji biznesowych dzięki ich integracji z systemem telefonicznym, a przez to wzrost wydajności pracy
 • zmniejszenie kosztów delegacji, poprzez organizowanie spotkań wideokonferencyjnych w czasie rzeczywistym
 • umożliwienie natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych
 • usprawnienie i skrócenie czasu realizacji projektów
 • dzięki możliwości nagrywania wideokonferencji, stworzenie elastycznego środowiska edukacyjnego dla własnych pracowników jak i klientów zewnętrznych
 • zwiększenie integracji zespołów pracowników z różnych lokalizacji geograficznych
 • zapewnienie regularnych spotkań z personelem innych oddziałów firmy oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu wysoko opłacanych specjalistów
 • poprawa wizerunku firmy, poprzez stosowanie nowoczesnych technologii

Oferta

W tym zakresie oferujemy:

 • zaprojektowanie i wdrożenie telefonii IP w organizacji
 • dostarczenie i wdrożenie systemów wideokonferencyjnych, poczynając od rozwiązań punkt-punkt, poprzez urządzenia z wbudowanym mostkiem wideokonferencyjnym, umożliwiającym realizację wideokonferencji wielostronnych, aż do systemów opartych o zaawansowane serwery wideokonferencyjne
 • zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiających nagrywanie spotkań wideokonferencyjnych oraz organizację takich spotkań przez WWW
 • projektowanie i wykonawstwo sal wideokonferencyjnych, wraz z realizacją profesjonalnego nagłośnienia i możliwością wspólnej, rozległej pracy nad dokumentami komputerowymi
 • integrację systemów informatycznych z rozwiązaniami telefonicznymi np. wyświetlenie z systemu księgowego salda dzwoniącego klienta, jeszcze przed odebraniem połączenia telefonicznego lub odczytanie głosem informacji nt. oczekującego w systemie sprzedaży zlecenia
 • integrację innych rozwiązań informatycznych z systemami telekomunikacyjnymi, np. wyświetlenie podglądu z kamer na ekranie telefonu stacjonarnego w firmie
telefonia IP

Kontakt