informacje

Wideokonferencja
Wideokonferencja

Wideokonferencje

Nowoczesne rozwiązania wideokonferencyjne pozwalają osiągnąć dokładnie taki sam efekt, jak osobiste spotkanie. Podczas rozmów biznesowych istotne są nie tylko dane, liczby i fakty, niezbędny jest też kontakt wzrokowy, który dostarcza nam informacji weryfikujących przekazywane słowa. Możemy też zaprezentować dowolny dokument i wymieniać pliki, co czyni wideokonferencje efektywnym spotkaniem roboczym, a wszystko w jakości HD.

Dodatkowo całe spotkanie można nagrać. Zachowując pełne bezpieczeństwo i poufność przekazywanych podczas wideokonferencji treści.

Korzyści

Korzyści wynikające z zastosowania Wideokonferencji:

 • zdalne spotkania w czasie rzeczywistym
 • zmniejszenie kosztów podróży i delegacji
 • możliwość natychmiastowej reakcji w sytuacjach kryzysowych
 • usprawnienie i skrócenie czasu realizacji projektów
 • szybki dostęp do zdalnych ekspertów
 • stworzenie dynamicznego środowiska edukacyjnego
 • integracja zespołów pracowników z różnych lokalizacji geograficznych
 • możliwość regularnych spotkań z personelem innych oddziałów firmy oraz efektywniejsze wykorzystanie czasu wysoko opłacanych specjalistów
 • sprawniejsze i trafniejsze podejmowanie decyzji
 • możliwość integracji z rozwiązaniami Telefonii IP

Oferta

W zakresie Wideokonferencji oferujemy:

 • wideokonferencje jako rozszerzenie połączeń głosowych w Telefonii IP
 • organizację wirtualnych, dynamicznych spotkań w sieci WWW: przekaz obrazu, głosu i prezentacji (WebEx, MeetingPlace). Rozwiązanie oferowane jest w dwóch wariantach: jako usługa (nie wymaga inwestycji w sprzęt i oprogramowanie po stronie klienta) lub jako sprzęt i oprogramowanie
 • prowadzenie konferencji wideo wysokiej rozdzielczości – wideokonferencje punktpunkt lub wielopunkt, z możliwością zdalnej pracy nad wspólnymi dokumentami
 • rozwiązania sal wideokonferencyjnych z ekranami wysokiej rozdzielczości, dające wrażenie przebywania w tym samym pomieszczeniu z innymi uczestnikami wideokonferencji – TelePresence
 • możliwość archiwizacji wideokonferencji, np. w celu późniejszego odtwarzania jako materiałów szkoleniowych
telefonia IP

Kontakt